Filip Neri

filip

     

Naszym patronem jest Święty Filip  Neri – przyjaciel dzieci, muzyki i piękna… 

 

Właściwie to Święty Filip sam nas wybrał…  Najpierw odwiedzałyśmy go w kaplicy kościoła św. Małgorzaty na  Śródce,  później dawny klasztor filipiński (na ulicy Filipińskiej!) stał się nasza szkołą – miejscem porannej modlitwy, nauki, zabawy a przede wszystkim muzycznej przygody. Tutaj  odbywają się wspaniałe koncerty, przedstawienia – szkoła katedralna tętni życiem  przez cały dzień!

 

„Umiał się pomimo to i chciał się zniżyć do maluczkich; wiele czasu poświęcał dzieciom, bawił się z niemi, uczył je pobożności, mianowicie czci do Najśw. Maryi Panny; przebaczał im hałasy i inne dziecięce wybryki, byleby się strzegły złego. Gdy zebrane w tłumach przed podwojami domu przeszkadzały zebranym tam kapłanom, mawiał św. Filip z wyrozumiałością pełną miłości: Pozwoliłbym im drwa rąbać na swoich barkach, byleby zapobiegnąć grzechom….”

 „W ścisłym związku zostawał też Filip z najwybitniejszemi osobami swych czasów. Wielki muzyk Jan Palestrina był jego penitentem i przyjacielem; inni mistrzowie muzyki pracowali dla Filipa św. nad kompozycyami oratoryów. Sam Filip głośnej zażywał sławy jako uczony; z pokory wszakże spalił wszystko przed śmiercią, co był napisał za życia.”

”Żywoty Świętych Pańskich” Ks. W. Hozakowski