Chorał

Od początku naszej działalności, śpiewamy chorał gregoriański. Cennych wskazówek wykonawczych i interpretacyjnych udzielają nam ojcowie benedyktyni z Francji.

Zaczęłyśmy od prostych antyfon i hymnów, później części stałe i zmienne Mszy św.  A teraz pracujemy nad  interpretacją…

Repertuar chorałowy w roku szkolnym 2014/2015